Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

BLESSING MYANMAR


ย่างกุ้ง หงสา อิทนร์แขวน สิเรียม
สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า
ร่วมพิธีมหามงคลเชิญพระธาตุ ณ เจดีย์คาบาเอ
แจกฟรี!! องค์เทพทันใจ
พิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา

ก.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง หงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ชเวมอดอว์ พระมหาเจดีย์มุเตา ไจ้ทีโย คิมปูนแคมป์ พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน เมืองหงสาวดี วัดไจ้คะวาย พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว วัดเจ๊าทัตจี หรือวัดพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้งตลาดสก็อต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม เมืองสิเรียม พระเจดีย์เยเลพญา พระเจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์คาบาเอ ท่าอากาศยานมิงกาลาดง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 10,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 10,900 ฿
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 8,900 ฿