Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

THE WONDERFUL SAPA


สุดคุ้ม!! บินเช้า-กลับดึก พักซาปา 2 คืน
ชมนาขั้นบันได ใหญ่ที่สุดในโลก
เมนูพิเศษ!! สุกี้หม้อไฟ
ชมหมู่บ้านตะวัน หมูบ้านกาตก๊าต น้ำตกสีเงิน สุสานโฮจิมินห์ ตลาด LOVE MARKET

มิ.ย. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว เมืองซาปา ตลาด LOVE MARKET
วันที่สอง หมู่บ้าน CAT CAT หมู่บ้านตะวัน SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน)
วันที่สาม เมืองซาปา ด่านชายแดนเวียดนามจีน เมืองฮานอย วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย ท่าอากาศยานนอยไบ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 8,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 10,900 ฿
เริ่มต้น 13,900 ฿
เริ่มต้น 9,998 ฿
เริ่มต้น 8,988 ฿