Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย


ชม 3 เมืองมรดกโลกของเนปาล เมืองกาฐมาณฑุ เมืองปาฏัน เมืองปัคตาปูร์
ล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเนปาล
ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น และชมวิวยอดเขาอรรณาปุรณะที่โภครา พร้อมชมวิวของเทือกเขาหิมาลัยและแม่น้ำเซติ
บินหรูระดับ 5 ดาว พักดีระดับ 4 ดาว

ก.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ กาฐมาณฑุ ปัคตาปูร์ นากาก็อต
วันที่ 2 ยอดเขานากาก็อต โภครา น้ำตกเดวิส ค่ายอพยพชาวทิเบต ล่องเรือทะเลสาบเฟวา ? วัดบาลาฮี
วันที่ 3 โภครา ยอดเขาซารางก็อต กาฐมาณฑุ ชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล ย่านทาเมล
วันที่ 4 กาฐมาณฑุ ปาฏัน จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ วัดกุมารี กาฐมาณฑป สถูปโพธินาถ
วันที่ 5 สถูปสวยมภูนาถ กาฐมาณฑุ กรุงเทพฯ


5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 35,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 32,991 ฿