Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Mono Austria


เต็มอิ่มเที่ยวออสเตรีย ชมพระราชวังเชิร์นบรุน
เดินเล่นในซาลสเบิร์ก เมืองแห่งศิลปินเพลง
ชมเมือง UnSeen กับเมืองกราซ
ชมความงดงามราวภาพวาดกับทัศนียภาพของเซ้นต์วูล์ฟกัง
และถ่ายรูปสวยงามในมุมมหาชนของเมืองฮอลสตัท
ช้อปปิ้งMcArthurGlen Designer Parndorf Outlet

ก.ย. - พ.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
วันที่สอง สุวรรณภูมิ เวียนนา
วันที่สาม เวียนนา ลินซ์ ฮัลสแตท เซ้นต์วูร์ฟกัง ซาลสเบิร์ก
วันที่สี่ ซาลสเบิร์ก กราซ เวียนนา
วันที่ห้า เวียนนา สนามบิน (ออสเตรีย)
วันที่หก สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ


6 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Eva Air
ราคา : เริ่มต้น 37,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 92,900 ฿
เริ่มต้น 46,800 ฿
เริ่มต้น 42,300 ฿