Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

HIGHLIGHT TURKEY


เที่ยวครบทุกไฮไลท์ จบในทริปเดียว
นอนโรงแรมถ้ำ 1 คืน (หากโรงแรมถ้ำเต็ม จะเปลี่ยนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกัน)
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ถ่ายรูปบอลลูนที่คัปปาโดเกียว
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
พิเศษ!!! ชมโชว์ระบำหน้าท้องต้นตำรับตุรกีแท้

ส.ค. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) อิสตันบูล
วันที่ 2 อิสตันบูล อังการ่า สุสานอตาเติร์ก
วันที่ 3 คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาอุซิซาร์ ***พิเศษ!! ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
วันที่ 4 OPTION BALLOON (ไม่รวมในค่าทัวร์) เมืองคอนย่า CARAVANSARAI พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
วันที่ 5 ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองเฮียราโพลิส คูซาดาซี
วันที่ 6 คูซาดาซี เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ชานัคคาเล่ เมืองเปอร์กามัม
วันที่ 7 ชานัคคาเล่ ทรอย อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาเช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
วันที่ 8 จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต BLUE MOSQUE สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน พระราชวังทอปกาปึ CANDY SHOP-SPICE MARKET สนามบินอิสตันบูล
วันที่ 9 กรุงเทพฯ


9 วัน 6 คืน
เดินทางโดย : Turkish Airlines
ราคา : เริ่มต้น 33,777 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,999 ฿
เริ่มต้น 36,999 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 32,927 ฿