Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

T-SUD BEIJING SHANGHAI DOUBLE COOL


เยือนเมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง
สัมผัสมนต์เสน่ห์ และความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีน
นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้
ไหว้พระขอพรพระหยกขาว ปฏิมากรรมอันสวยงาม
เมนูพิเศษ!! ให้ท่านได้ลิ้มรสเป็ดปักกิ่ง-ไก่แดง

ก.ย. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่สอง ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม ช้อปปิ้งถนนโบราณเฉียนเหมิน ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
วันที่สาม ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา พระราชวังฤดูร้อน ร้านหยก กำแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวน THE PLACE
วันที่สี่ ร้านปี่เซียะ ตลาดรัสเซีย นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่มหานครเซี่ยงไฮ้
วันที่ห้า วัดพระหยกขาว ร้านผ้าไหม หาดไว่ทาน ช้อปปิ้งถนนนานกิง ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
วันที่หก เซี่ยงไฮ้ กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 21,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 14,999 ฿
เริ่มต้น 15,999 ฿