Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

T-SUD HILIGHTBEIJING


เยือนเมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมชมโชว์กายกรรปักกิ่ง
ย้อนอดีตสู่ความยิ่งใหญ่ของราชวงค์จีน และความลับในพระราชวังต้องห้าม
สัมผัสมนต์เสน่ห์ และความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีน หรือ กำแพงหมื่นลี้

ส.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่สอง ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม ร้านนวดเท้า หอบูชาฟ้าเทียนถาน กายกรรมปักกิ่ง
วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อน ร้านไข่มุก วัดลามะหย่งเหอกง ร้านปี่เซียะ
วันที่สี่ ร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก ตลาดรัสเซีย ร้านผ้าไหม ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
วันที่ห้า ปักกิ่ง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 16,777 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 14,999 ฿
เริ่มต้น 15,999 ฿