Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

SAY HI TURKEY (IST-IST)


พิเศษสุดๆ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่
ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
ชมความยิ่งใหญ่ของ อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่า

ก.ค. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) อัลมาตี อิสตันบลู
วันที่ 2 อิสตันบูล ชานัคคาเล่ ไอวาลิค
วันที่ 3 ชานัคคาเล่ คูซาดาซี เอฟฟิซุส ปามุคคาเล่
วันที่ 4 ปามุคคาเล่ คอนย่า คัปปาโดเกีย
วันที่ 5 คัปปาโดเกีย เกอเรเม่ มหานครใต้ดิน อังการ่า
วันที่ 6 คัปปาโดเกีย อิสตันบูล
วันที่ 7 อิสตันบูล อัลมาตี
วันที่ 8 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


8 วัน 6 คืน
เดินทางโดย : Air Astana
ราคา : เริ่มต้น 32,927 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,999 ฿
เริ่มต้น 36,999 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 32,927 ฿