Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

จอร์เจีย คาซัคสถาน


ชม มหาวิหารจวารี โบสถ์แห่งไม้กาเขนอันศักดิ์สิทธิ์
ชม ป้อมอันนานูรี ป้อมปราการเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนาน
ชม อ่างเก็บน้ำชินวารี ที่ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใช้
ชม อุพลิสซิเค่ หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่
ชม พิพิธภัณฑ์ท่านสตสลิน ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและสิ่งของต่างๆ ของสตาลิน
ชม โบสถ์ Gelati Cathedral วิหารเก่าแก่ที่ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลก
ชม โบสถ์เมเคตี เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผา
ชม ป้อมปราการนาริกาลา สร้างขึ้นครั้งแรกช่วงคริสต์วรรษที่ 4
ชม โบถส์คริสต์เซนต์คอฟ ซึ่งรอดพ้นจากความเสียหายจากแผ่นดินไหว
ช้อปปิ้งที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต สินค้าพื้นเมือง

ก.ค. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) อัลมาตี ทบิลิชิ
วันที่ 2 เมืองคัสเบกิ ป้อมอันนานูรี กูดารี
วันที่ 3 กูดารี กอรี อุพลิซิเค่ คูทัยซี
วันที่ 4 ตลาดเช้า โบสถ์ Gelati โบสถ์ Bagrati เมืองบาทูมิ
วันที่ 5 เมืองบาทูมิ คูทัยซี ทบิลิซี
วันที่ 6 ทบิลิซี
วันที่ 7 อัลมาตี
วันที่ 8 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Air Astana
ราคา : เริ่มต้น 52,927 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 58,900 ฿