Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก


ชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา
ชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือเปโตรควาเรสต์ PETERHOF
ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ
ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
ชมภายใน พระราชวังฤดูหนาว ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมาย
ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
ชม โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล
ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม

ส.ค. 61 - ก.พ. 62

กำหนดการ
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) อัลมาตี
วันที่ 2 สแปร่โร่ฮิลล์ รถไฟใต้ดิน วิหารเซนต์ซาเวียร์ จตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม
วันที่ 3 พระราชวังเครมลิน รถไฟซัปซาน Sapsan Fast Train เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก
วันที่ 4 พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ มหาวิหารเซนต์ไอแซค พระราชวังฤดูหนาว
วันที่ 5 เซ็นปีเตอร์เบิร์ก อัลมาตี
วันที่ 6 อัลมาตี สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Air Astana
ราคา : เริ่มต้น 45,555 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 42,900 ฿
เริ่มต้น 55,900 ฿
เริ่มต้น 37,900 ฿