Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

โปรรัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส จัดจ้าน


ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
อิสระถ่ายรูปกับ สุสานเลนิน และ วิหารเซนต์บาซิล
ชม โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน
ชม สแปร์โร่ฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม Gum ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโก
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต

ต.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) โดฮา
วันที่ 2 โดฮา มอสโคว์ จตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล ถนนอารบัต
วันที่ 3 ซากอร์ส โบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์ทรินิตี้ สแปร์โร่ฮิลล์
วันที่ 4 พระราชวังเครมลิน โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล ห้างสรรพสินค้ากุม สถานีรถไฟใต้ดิน
วันที่ 5 วิหารเซนต์ซาเวียร์ ตลาดอิสมายลอฟกี้ โดฮา
วันที่ 6 โดฮา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


6 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Qatar Airways
ราคา : เริ่มต้น 33,555 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 56,900 ฿
เริ่มต้น 66,900 ฿
เริ่มต้น 72,900 ฿
เริ่มต้น 65,900 ฿