Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง


เที่ยวเมืองมรดกโลก "มาเก๊า"
ชมโชว์ตระการตาด้วยเทคนิค แสง สี เสียง และนักแสดงกว่า 100 ชีวิต
ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดกงเป่ย และ ถนนนาธานฮ่องกง
เมนูพิเศษเป๋าฮื้อ + ไวน์แดง

ก.ค. - ก.ย. 61

กำหนดการ
วันที่ 1. กรุงเทพฯ มาเก๊า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล โบสถ์เซ็นต์ปอล เซนาโด้สแควร์ เวเนเชี่ยน จูไห่
วันที่ 2. จู่ไห่ ถนนคู่รัก สาวงามหวีหนี่ วัดผู่โถว ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
วันที่ 3. จูไห่ ฮ่องกง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 10,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 22,900 ฿
เริ่มต้น 25,900 ฿
เริ่มต้น 13,999 ฿