Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่


สุดคุ้ม!!! เที่ยว 2 เมือง ชมมรดกโลก , เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่
ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล "หวีหนี่" เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
พร้อมชมโชว์อลังการประกอบแสง สี เสียง ที่พระราชวังหยวนหมิงหยวน
ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย สินค้าราคาถูก..!!!!
ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort
ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า

มิ.ย. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1. กรุงเทพฯ มาเก๊า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล โบสถ์เซ็นต์ปอล เวเนเชี่ยน จูไห่
วันที่ 2. จู่ไห่ ถนนคู่รัก สาวงามหวีหนี่ วัดผู่โถว พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์ ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
วันที่ 3. จูไห่ มาเก๊า กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 7,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 22,900 ฿
เริ่มต้น 25,900 ฿
เริ่มต้น 13,999 ฿
เริ่มต้น 10,900 ฿