Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์


เที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวันอยู่จนถึง 19.30 น.
รวมบัตรเข้าสวนสนุก + รถรับส่งแล้ว
ไม่ไปสวนสนุกเปลี่ยนไป กระเช้านองปิงฟรี!
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน
หมุนกังหัน วัดแชกง ขอความสำเร็จ ธุรกิจ โชคลาภ
ผูกด้ายแดงขอพรคู่รัก วัดหวังต้าเซียน

มิ.ย. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ หรือ กระเช้านองปิง
วันสอง รีพลัสเบย์ วัดแชกง จิวเวอรี่ วัดหวังต้าเซียน จิมซ่าจุ่ย
วันสาม อาหารเช้า อิสระช้อปปิ้งด้วยตนเอง ส่งสนามบิน


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Cathay Pacific
ราคา : เริ่มต้น 14,800 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 15,900 ฿
เริ่มต้น 6,888 ฿
เริ่มต้น 7,888 ฿