Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TOKYO FUJI ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน


เพลิดเพลินกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์
สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
เยือนเมืองเก่า ซาวาระ ที่ถูกขนานนามว่า ลิตเติ้ลเอโดะ
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS

มิ.ย. - ก.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น เมืองซาวาระ
วันที่สอง วัดอาซากุสะ โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โตเกียว ช้อปปิ้งชินจุกุ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้
วันที่สี่ อิออน มอลล์ สนามบินนาริตะ สนามบิน ดอนเมือง


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 19,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 25,888 ฿
25,888 ฿
เริ่มต้น 43,900 ฿
เริ่มต้น 48,900 ฿