Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TOKYO FUJI LAVENDER ซุปตาร์ มหาชน


ละลานตา ทุ่งลาเวนเดอร์
ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ
อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม Tokyo Disneyland หรือช้อปปิ้งเต็มวัน
ข้อปปิ้งสุดมันส์ชินจูกุ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ

มิ.ย. - ก.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินนาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) ชมทุ่งลาเวนเดอร์ แช่ออนเซ็น
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก โตเกียว ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ ย่านโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้
วันที่สี่ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ สนามบินดอนเมือง


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 17,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 25,888 ฿
25,888 ฿
เริ่มต้น 43,900 ฿
เริ่มต้น 48,900 ฿