Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

MACAU ZHUHAI HONGKONG


เที่ยวเมืองมรดกโลก "มาเก๊า"
ชมโชว์ตระการตาด้วยเทคนิค แสง สี เสียง และนักแสดงกว่า 100 ชีวิต
ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดกงเป่ย และ ถนนนาธานฮ่องกง
เมนูพิเศษเป๋าฮื้อ + ไวน์แดง

ก.ค. - ก.ย. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ มาเก๊า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล โบสถ์เซ็นต์ปอล เซนาโด้สแควร์ เวเนเชี่ยน จูไห่
วันที่ 2 จู่ไห่ ถนนคู่รัก สาวงามหวีหนี่ วัดผู่โถว ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
วันที่ 3 จูไห่ ฮ่องกง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 10,991 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 15,900 ฿
เริ่มต้น 6,888 ฿
เริ่มต้น 7,888 ฿