Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

หังโจว ผู่โถวซาน สักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม


ไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิม ณ เกาะผู่โถวซาน
เยือนถิ่นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ เมืองโบราณเหอฝังเจีย
กราบสักการะ พระหยกขาวที่วิจิตรงดงาม
ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา และกุ้งมังกร
พักบนเกาผู่โถวซาน ดินแดนศักดิ์สิทธิ์พระโพธิสัตว์กวนอิม

มิ.ย. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ หังโจว หนิงปอ เกาะผู่โถวซาน วัดผู้จี้ วัดไผ่ม่วง วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป หนานไห่กวนอิม พักบนเกาะผู่โถวซาน
วันที่ 2 เกาะผู่โถวซาน หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู หมู่บ้านใบชา ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
วันที่ 3 ศูนย์หยก วัดพระหยกขาว ตลาดเฉินหวั่งเมี่ยว ศูนย์ผ้าไหม หาดไว่ทาน
วันที่ 4 ศูนย์สมุนไพรจีน ถนนนานกิง Starbucks Roastery เซี่ยงไฮ้ กรุงเทพฯ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air China
ราคา : เริ่มต้น 17,991 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 14,999 ฿
เริ่มต้น 15,999 ฿