Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

SHANGHAI WONDERLAND


อุโมงค์!! ลอดแม่น้ำสายแรก อุโมงค์เลเซอร์
เที่ยวเซี่ยงไฮ้...สุดคุ้ม!! สนุกสนานกับดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
มื้อพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา, ไก่แดง,ขาหมูซูโจว ซี่โครงหมูอู่ซี

ก.ค. - ส.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เซี่ยงไฮ้
วันที่สอง เซี่ยงไฮ้ เมืองโบราณจูเจียเจียว ล่องเรือชมเมือง ร้านผ้าไหม เซี่ยงไฮ้ ย่านซินเทียนตี้
วันที่สาม เซี่ยงไฮ้ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) หอไข่มุก-Sky Walk อุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทัน ถนนนานกิง ร้านหยก ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
วันที่สี่ เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
วันที่ห้า เซี่ยงไฮ้ กรุงเทพฯ


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 19,900 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 28,900 ฿
เริ่มต้น 25,900 ฿
เริ่มต้น 25,900 ฿