Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

มหัศจรรย์ JORDAN


ล่องเรือท้องกระจกชมปะการังที่เมืองอคาบา
ท่องทะเลทรายวาดิรัม ที่เป็นทะเลทรายสลับกับหุบผาขนาดใหญ่
ชมความอลังการของหินศิลาสีกุหลาบ มหานครเพตรา เมืองมรดกโลกและ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งใหม่
แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน ปราสาทเครัคแห่งครูเสด เมืองเครัค
สัมผัสทะเลสาบที่เค็มที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง ทะเลสาบเดดซี สามารถลอยตัวในน้ำได้
ชมปอมเปอีแห่งตะวันออกที่ เมืองโรมันโบราณ เจราช หรือ เมืองพันเสา
ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน ที่ AMMAN CITADEL
พิเศษพักโรงแรม ระด้บ 5 ดาว

มิ.ย. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง มาดาบา เม้าท์เนโบ ปราสาทเครัคแห่งคูเสด เมืองอคาบา ล่องเรือท้องกระจก
วันที่สาม ทะเลทรายวาดิรัม มหานครเพตรา
วันที่สี่ เพตรา ทะเลสาบเดดซี
วันที่ห้า นครเจราช Amman Citadel อัมมาน
วันที่หก กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ


6 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Royal Jodanian
ราคา : เริ่มต้น 46,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง