Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง ไหว้พระ.. สบาย สบาย


ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง.... วัดแชกงและแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์
ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา
ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกงจุดชมวิวที่สูงที่สุด
ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ย่านจิมซาจุ่ย ซิตี้เกทเอาท์เลท
เมนูพิเศษ ติ่มซำต้นตำหรับ ห่านย่าง

มิ.ย. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง+City Gate Outlet
วันที่สอง ฮ่องกง วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน Jewelry Factory ศูนย์หยกและสมุนไพร วัดเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
วันที่สาม ฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ ยอดเขาวิคตอเรียพีค(นั่งรถรางพีคแทรม) กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Cathay Pacific
ราคา : เริ่มต้น 16,991 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 15,900 ฿
เริ่มต้น 6,888 ฿
เริ่มต้น 7,888 ฿