Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TURKEY พาแม่เที่ยว


เที่ยวครบทุกไฮไลท์ จบในทริปเดียว !!!!!!!!
โดยสายการบินประจำชาติ TURKISH AIRLINES [TK]
เส้นทางการเดินรถไม่ย้อนกลับทางเดิมทำให้ไม่เสียเวลา
ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย, คัปปาโดเกีย เมืองแห่งเทพนิยาย, Blue Mosqueหรือสุเหร่าสีน้ำเงิน,พระราชวังทอปกาปึ, นั่งเคเบิ้ลคาร์ ไว้ในโปรแกรมเดียว
พิเศษ ชมโชว์ระบำหน้าท้อง ต้นตำรับตุรกีแท้

ส.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) อิสตันบูล
วันที่ 2 อิสตันบูล จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต Blue Mosque สุเหร่าเซนต์โซเฟียพระราชวังทอปกาปึ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
วันที่ 3 เมืองชานัคคาเล่ กรุงทรอย ม้าไม้จำลอง เมืองเปอร์กามัม นั่งเคเบิ้ลคาร์ (รวมค่าเคเบิ้ลคาร์) วิหารเทพีอาร์เทมิส
วันที่ 4 บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟเฟซุส ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส
วันที่ 5 เมืองปามุคคาเล่ เมืองคอนย่า สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย ** พิเศษ ! โชว์ระบำหน้าท้อง
วันที่ 6 OPTION BALLOON (ไม่รวมในค่าทัวร์) เมืองเกอเรเม่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาซิซาร์-เมืองอังการ่า
วันที่ 7 อิสตันบูล แกรนด์บาซาร์ ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต พระราชวังโดลมาบาเช่
วันที่ 8 กรุงเทพฯ


8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Turkish Airlines
ราคา : 33,777 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,777 ฿
เริ่มต้น 32,927 ฿
เริ่มต้น 32,555 ฿
เริ่มต้น 25,999 ฿