Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

POPULAR DUBAI


เที่ยวครบ 2 เมือง ดูไบ-อาบูดาบี
ไฟท์บินเก๋ๆ เที่ยวคุ้ม เต็มวัน
เที่ยวชม ตึกที่สูงที่สุดในโลก Burj Khalifa
นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย พร้อมแคมปิ้งกลางทะเลทราย
ตื่นเต้นกับการนั่ง Monorial เข้าสู่ Palm Island

ก.ค. - พ.ย. 61

กำหนดการ
วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดูไบ เมืองดูไบ
วันที่สอง เมืองดูไบ เมืองอาบู ดาบี สุเหร่าหลวง ทำเนียบประธานาธิบดี โรงแรง เอมิเรตส์ พาเลซ เฟอร์รารี่ เวิลด์ เมืองดูไบ ตึก บุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ ห้างดไบ มอลล์ น้ำพุเต้นระบำ แห่งเมืองดูไบ
วันที่สาม เมืองดูไบ พระราชวัง ท่านชีค สุเหร่า จูไมร่า ชายหาด จูไมร่า ตึก บุรจญ์ อัล อาหรับ นั่งรถไฟโมโนเรล สู่ โครงการเดอะ ปาล์ม โรงแรมแอตแลนติส โรงแรมที่พัก ทะเลทราย ตะลุยทะเลทรายด้วยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ
วันที่สี่ เมืองดูไบ พิพิธภัณฑ์ดูไบ ดูไบ ครีก นั่งเรือข้ามฟาก Abra Taxi ย่านตลาดเก่า ตลาดทอง ตลาดเครื่องเทศ ห้างเอมิเรตส์ มอลล์ ท่าอากาศยานดูไบ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 26,888 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 29,900 ฿
เริ่มต้น 26,999 ฿
เริ่มต้น 29,999 ฿
เริ่มต้น 23,999 ฿