Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

DESTINATION BALI BRUNEI


เดินทางครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ บาหลี ชมวิหารทานาล๊อต
ดินเนอร์ซีฟู้ด ณ ชายหาดจิมบารัน
ชมความอลังการของ มัสยิดทองคำ JAME'ASR
ชิล! กับการล่องเรือชมธรรมชาติ ชมลิงจมูกยาว ที่หาดูได้ยาก

มิ.ย. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุสรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี
วันที่สอง ระบำบารอง แดนซ์ หมู่บ้านคินตามานี วิหารเทมภัคศิริงค์ (วัดพุศักดิ์สิทธิ์) ตลาดปราบเซียน ชายหาดจิมบารัน
วันที่สาม วัดเม็งวี เทือกเขาเบดูกัล วัดอุลัน ดานู ทะเลสาบบราตัน วิหารทานาล็อท
วันที่สี่ ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน บรูไน มัสยิดสุลต่าน โอมาร์อาลีไซฟุดดิน มัสยิดทองคำ พิพิธภัณฑ์ ROYAL REGALIA หมู่บ้านกลางน้ำ ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ตลาดกาดง
วันที่ห้า บรูไน ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Royal Brunei
ราคา : เริ่มต้น 19,888 ฿





โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 23,900 ฿
เริ่มต้น 19,900 ฿
เริ่มต้น 15,900 ฿