Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

OSAKA TAKAYAMA หนาวนี้ ที่รอคอย


เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ
ชมเทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ
เยือนเมืองลิตเติ้ล เกียวโต ทาคายาม่า
ช้อปปิ้งจุใจ ชินไซบาชิ
เสิร์ฟอาหารร้อนทั้งไป และกลับ พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก

พ.ย. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง โอซาก้า ฟูชิมิ อินาริ วัดคินคาคุจิ นาโกย่า เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ
วันที่สาม นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน
วันที่สี่ ปราสาทโอซาก้า ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เล็ท สนามบินคันไซ
วันที่ห้า กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 26,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 26,888 ฿
เริ่มต้น 28,900 ฿
66,900 ฿