Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

SINGAPORE SUPER FUN


พักโรงแรมระดับ 3 ดาว พร้อม WIFI
ทานข้าวมันไก่ ร้าน Boon Tong Kee
ถ่ายรูปแลนด์มาร์ค MERION PARK
บินหรู SINGAPORE AIRLINE (พร้อมอาหารบนเครื่อง)
โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก

ก.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สิงคโปร์ น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Merlion Park การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าโดม) มารีน่าเบย์แซน ชมโชว์ Spectra Light & Water Show
วันที่สอง อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUM ตามอัธยาศัย
วันที่สาม วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Singapore Airlines
ราคา : เริ่มต้น 11,888 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 15,991 ฿
เริ่มต้น 9,991 ฿
เริ่มต้น 11,991 ฿
เริ่มต้น 15,991 ฿