Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

OSAKA จัดเต็ม ชมซากุระในทุ่งใบไม้แดง


เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ เพลิดเพลินไปกับดอกซากุระและใบไม้เปลี่ยนสี
นมัสการศาลเจ้า ฟูชิมิ อินาริ ศาลเจ้าโอสึคันนง
เสิร์ฟอาหารร้อนทั้งไป และกลับ พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก

พ.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาโกย่า ฟูชิมิ อินาริ ปราสาททอง วัดโทฟุคุจิ นาโกย่าสเตชั่น
วันที่สาม ศาลเจ้าโอสึคันนง ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ โทคิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
วันที่สี่ ปราสาทโอซาก้า ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ อิออน สนามบินคันไซ
วันที่ห้า กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 25,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 36,999 ฿
เริ่มต้น 53,900 ฿
เริ่มต้น 45,900 ฿