Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

KOREA AUTUMN BREEZE


ตื่นเต้นกับสะพานแขวนมาจังโฮซูสถานที่เที่ยวใหม่เกาหลี
ตะลุยกับป้อมบุคฮันซานซอง สักการะวัดโดซอนซาอายุพันปี!!
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ !!
เสิร์ฟอาหารร้อนบนเครื่องทั้งไป และกลับ พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก

ต.ค. - พ.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เกาหลีใต้ รร. อินชอน
วันที่สอง สะพานแขวนมาจังโฮซู สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก N SEOUL TOWER รร. โซล
วันที่สาม ป้อมบุคฮันซานซอง วัดโดซอนซา น้ำมันสน ศูนย์สมุนไพรโสม พระราชวัง ชางด็อกกุง DUTY FREE ตลาดเมียงดง
วันที่สี่ COSMETIC OUTLET สมุนไพรฮอตเกนามู พลอยอะเมทิส ถนนอีแด HYUNDAI OUTLET ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต สนามบินอินชอน
วันที่ห้า สนามบินอินชอน กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 15,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 9,999 ฿
เริ่มต้น 9,999 ฿
เริ่มต้น 9,999 ฿
เริ่มต้น 16,900 ฿