Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

KOREA FALL IN LOVE


ใบไม้เปลี่ยนสีที่ ซอรัคซาน
ชวนเที่ยวสวนดอกหญ้า ฮานึลปาร์ค
ตื่นเต้นกับที่เที่ยวอมตะเกาะนามิ แวะชมไร่แอปเปิ้ลเกาหลี
สะพานแขวนเมืองพาจูสุดสวย!!
เสิร์ฟอาหารร้อนทั้งไปและกลับ พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30 กก

ต.ค. - พ.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่สอง ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) เกาะนามิ BOSS APPLE FARM (ไร่แอปเปิ้ล) อุทยานซอรัคซาน วัดชินฮึงซา
วันที่สาม สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โรงเรียนสอนทำกิมจิ N SEOUL TOWER
วันที่สี่ เทศกาลดอกหญ้า สวนฮานึลปาร์ค COSMETIC OUTLET ศูนย์สมุนไพรโสม พระราชวังเคียงบกกุง ฮอตเกนามู DUTY FREE ตลาดเมียงดง
วันที่ห้า น้ำมันสนเข็มแดง พลอยอเมทิส PAJU OUTLET ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน สนามบินอินชอน กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 23,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 14,999 ฿
เริ่มต้น 14,999 ฿
เริ่มต้น 12,999 ฿
เริ่มต้น 13,999 ฿