Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

DIRECT EAST EUROPE


บินตรง TG สุดฟิน เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก
เข้ามิวนิค กลับเวียนนา ไม่ย้อนรูท
ชมหมู่บ้านมรดกโลฮัลสตัท หมู่บ้านที่สวยงามที่สุด
ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นกำเนิดของปราสาทในดิสนีย์
ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง ขาหมูเยอรมัน และไส้กรอกเวียนนา

ส.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่สอง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองโฮเฮนชวานเกา ปราสาท นอยชวานสไตน์ เมืองอินส์บรูค หลังคาทองคำ
วันที่สาม เมืองอินส์บรูค เมืองฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท เมืองซาลส์บูร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท ถนนเก็ตเตรียกาสเซส
วันที่สี่ เมืองซาลส์บูร์ก เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ปราสาทครุมลอฟ ถนนเก็ตเตรียกาสเซส เมืองปราก ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส พระราชวังหลวง
ย่านช่างทองโบราณ สะพานชาร์ล ประตูเมืองเก่า ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร์
วันที่ห้า เมืองปราก เมืองเวียนนา พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท
วันที่หก เมืองเวียนนา ถนนสายวงแหวน พระราชวังฮอฟเบิร์ก โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น ตึกรัฐสภา พระราชวังเชินบรุนน์ ถนนคาร์นท์เนอร์
วันที่เจ็ด เมืองเวียนนา ท่าอากาศยานเวียนนา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่แปด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 58,888 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 79,900 ฿
เริ่มต้น 59,900 ฿
เริ่มต้น 57,900 ฿
เริ่มต้น 49,999 ฿