Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

BEAUTIFUL ROMANCE ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี


บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา
เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท(Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี
เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark's Square) ที่เวนิส
ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
ตื่นตากับมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter's Basilica)
พิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป
2 เมนูพิเศษ, ขาหมูเยอรมัน และ สปาร์เก็ตตี้หมึกดำ

มิ.ย. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ
วันที่ 2 กรุงเทพฯ เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ซาลส์บวร์ก
วันที่ 3 ซาลส์บวร์ก ฮัลสตัท ฟุสเซ่น
วันที่ 4 ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์ ลูเซิร์น
วันที่ 5 ลูเซิร์น ยอดเขาจุงฟราวด์ มิลาน
วันที่ 6 มิลาน เวนิส เมสเตร้
วันที่ 7 เมสเตร้ ฟลอเรนซ์ ปิซ่า หอเอนปิซ่า
วันที่ 8 ปิซ่า โรม วาติกัน
วันที่ 9 โรม กรุงเทพฯ
วันที่ 10 กรุงเทพฯ


10 วัน 7 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 63,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 109,000 ฿
เริ่มต้น 40,900 ฿
เริ่มต้น 56,900 ฿
เริ่มต้น 48,900 ฿