Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ทัวร์อังกฤษ ลอนดอนสโตนเฮนจ์อ๊อกซฟอร์ด


เครื่องรุ่นใหม่ล่าสุด A350 ใหม่เส้นทางระยะไกล KUL LHR
พิเศษ!!! น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
ลอนดอนซาลส์บัวรี่ชม1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเสาหินสโตนเฮนจ์ เมืองอ๊อกซฟอร์ด
ซิตี้ทัวร์ลอนดอนทาวเวอร์ออฟ ลอนดอนหอนาฬิกาบิ๊กเบนเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์
ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮมจตุรัสทราฟัลการ์ช้อปปิ้งถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด
อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 2 วัน

ก.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติฮีทโธรว์กรุงลอนดอน เอมส์บิวรี เสาหินสโตนเฮนจ์ เมืองอ๊อกซฟอร์ด ลอนดอน
วันที่สาม อิสระฟรีเดย์ ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่สี่ อิสระฟรีเดย์ ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่ห้า ซิตี้ทัวร์ลอนดอน ทาวเวอร์ออฟ ลอนดอน หอนาฬิกาบิ๊กเบน เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม จตุรัสทราฟัลการ์ ช้อปปิ้งถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์
วันที่หก ท่าอากาศยานกรุงกัวลาลัมเปอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


6 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Malaysia Airlines
ราคา : เริ่มต้น 39,333 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 42,991 ฿
เริ่มต้น 52,999 ฿
เริ่มต้น 64,900 ฿
เริ่มต้น 74,900 ฿