Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ


ว่ายน้ำชมฉลามวาฬที่เมืองออสล๊อบ
เที่ยว เกาะโบโฮล ชมความมหัศจรรย์ เนินเขาชอคโกแลต, ลิงน้อยทราเซีย
เยือนเมืองหลวงเก่า เกาะเซบู ชม กางเขนโบราณ Magallen?s Cross เก่าแก่โบราณคู่เมืองเซบู
พิเศษ...ชมโชว์พื้นเมือง คลอเคล้าไปด้วยเสียงดนตรีสไตล์ฟิลิปปินส์

ก.ค. - พ.ย. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ เซบู
วันที่ 2 เซบู เกาะโบโฮล ผ่านชม Balayon Church ลิงทราเซีย หมู่บ้านโบลอค เนินชอคโกแลต Blood Compact Shire เกาะเซบู
วันที่ 3 เซบู ออสล๊อบ ว่ายน้ำดูฉลามวาฬ เซบู
วันที่ 4 เซบู กางเขนโบราณ บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน ป้อมปราการซานเปโดร บ้านโบราณ Yap-San Diego อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู ช้อปปิ้งห้าง SM Mall
วันที่ 5 เซบู กรุงเทพฯ


5 วัน 2 คืน
ราคา : เริ่มต้น 16,991 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 16,777 ฿