Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

MONO SWISS ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์


สวิสเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขาและทะเลสาบธรรมชาติที่สวยงดงามชวนหลงใหล

ส.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง กรุงเทพฯ สนามบินซูริค เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน น้ำตกไรน์ กรุงเบิร์น เมืองเจนีวา ทะเลสาบเจนีวา The Jet d'Eau นาฬิกาดอกไม้ Red Cross Building and Palais des Nations
วันที่สาม ชาวาน เดอ โบกิส Aubonne Outlet เมืองโลซาน เมืองเวเว่ย์ เมืองมองเทรอซ์ ทาซ
วันที่สี่ ทาซ เซอร์แมท อินเทอร์ลาเคิน แองเกิลเบิร์ก
วันที่ห้า แองเกลเบิร์ก นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส เมืองลูเซิร์น เมืองกลาทท์บรูกจ์
วันที่หก เมืองกลาทท์บรูกจ์ สนามบินซูริค
วันที่เจ็ด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


7 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 49,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 79,900 ฿
เริ่มต้น 59,900 ฿
เริ่มต้น 57,900 ฿
เริ่มต้น 49,999 ฿