Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

นะโม MANDALAY


เที่ยว 3 เมือง มัณฑะเลย์ฺ สกายน์ มิงกุน
พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา
เจดีย์กวงมูดอร์ วัดอูมินทงแส่ เจดีย์มิงกุน
ระฆังมิงกุน เจดีย์ชินพิวเม วัดชเวนันดอร์ พระราชวังมัณฑะเลย์
เขามัณฑะเลย์ สะพานไม้สักอูเบ็ง ยาวที่สุดในโลก

มิ.ย. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ เมืองสกายน์ เจดีย์กวงมูดอร์ วัดอูมินทงแส่ ดอยสกายน์
วันที่สอง เมืองมัณฑะเลย์ เมืองมิงกุน เจดีย์มิงกุน ระฆังมินกุ เจดีย์ชินพิวเม วัดชเวนันดอร์ พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดกุโสดอ เขามัณฑะเลย์
วันที่สาม เมืองมัณฑะเลย์ ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี สะพานไม้สักอูเบ็ ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 9,888 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 8,900 ฿
เริ่มต้น 7,900 ฿