Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

KOREA THREE COLOR LEAVES


พาชมถนนอุโมงค์แปะก๊วย สีเหลืองอร่ามบนถนนเลียบคลองเคียวกีชอน
ชมหมู่บ้านพื้นเมือง ณ หมู่บ้านเมืองโออัม-ริ
พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานนายพล อีซุนซิน
หมู่บ้านเมดิเตอร์เรเนี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวที่มีต้นแบบมาจากเมืองซานโตรินีของประเทศกรีซ

ต.ค. - พ.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
วันที่สอง เกาหลีใต้ เมืองอาซาน ถนนอุโมงค์แป๊ะก๊วย หมู่บ้านพื้นเมืองโออัมริ พิพิธภัณฑ์ อนุสรณ์ นายพล ลีซุนซิน หมู่บ้านเมดิเตอร์เรเนี่ยน
วันที่สาม โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ใส่ชุดประจำชาติฮันบก สวนสนุก EVERLAND สมุนไพรโสมเกาหลี COSMETIC OUTLET N SEOUL TOWER
วันที่สี่ น้ำมันสน พระราชวังถ็อกซูกุง ถนนเลียบกำแพงหิน ถ็อกซูกุง สมุนไพรฮอตเกนามู พลอยอะเมทิส DUTY FREE ตลาดเมียงดง
วันที่ห้า ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต สนามบินอินชอน กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 16,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 9,999 ฿
เริ่มต้น 9,999 ฿
เริ่มต้น 9,999 ฿
เริ่มต้น 16,900 ฿