Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (SNOWY)


อลังการอุโมงค์ไฟ ณ เทศกาลแสงสี Nabana no Sato
แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ
ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ
สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่ ณ Expo City

ธ.ค. - ม.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่สอง ทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ ชิราคาวาโกะ ชมเทศกาลไฟ นาบานะ โนะ ซาโตะ นาโกย่า ซาคาเอะ
วันที่สาม อาราซิยาม่า สวนป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสึเคียว เมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ โอซาก้า ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่สี่ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) เอ็กซ์โปซิตี้ หุบเขามิโนะ ผ่านชม วัดเรียวอันจิ น้ำตกมิโนะ อิออน มอลล์ สนามบินดอนเมือง
วันที่ห้า สนามบินดอนเมือง


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 26,888 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 26,888 ฿
เริ่มต้น 28,888 ฿
เริ่มต้น 29,888 ฿
เริ่มต้น 25,888 ฿