Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ซุปตาร์ แมวเหมียว (AUTUMN)


วาคายาม่า นั่งรถไฟแมวเหมียว เข้าชมปราสาทวาคายาม่า
ชิมปลาทะเลสดๆ ณ ตลาดปลาคุโรชิโอะ
เที่ยวโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทโอซาก้า
เยือนหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ สไตล์กัชโช ชมเมืองเก่าทาคายาม่า
ป่าไผ่ อาราชิยาม่า เกียวโต วัดคินคะคุจิ

ก.ย. - พ.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่สอง หมู่บ้านนินจ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ อาคารทาคายาม่า นาโกย่า
วันที่สาม อาราซิยาม่า สวนป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสึเคียว เมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ โอซาก้า
วันที่สี่ เมืองวาคายาม่า ปราสาทวาคายาม่า Porto Europa ตลาดปลาคุโรชิโอ นั่งรถไฟแมวเหมียว (Wakayama St. Kishi St.) โอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่ห้า ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) เอ็กซ์โปซิตี้ หุบเขามิโนะ ผ่านชมวัดเรียวอันจิ น้ำตกมิโนะ อิออนมอลล์ สนามบินคันไซ
วันที่หก สนามบินดอนเมือง


6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 28,888 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 24,999 ฿
เริ่มต้น 24,888 ฿
เริ่มต้น 23,888 ฿
เริ่มต้น 24,888 ฿