Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ซุปตาร์ แมวเหมียว (SNOWY)


วาคายาม่า นั่งรถไฟแมวเหมียว เข้าชมปราสาทวาคายาม่า
ชิมปลาทะเลสดๆ ณ ตลาดปลาคุโรชิโอะ
อลังการอุโมงค์ไฟ ณ เทศกาลแสงสี Nabana no Sato
เที่ยวโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทโอซาก้า
เยือนหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ สไตล์กัชโช ชมเมืองเก่าทาคายาม่า
ป่าไผ่ อาราชิยาม่า เกียวโต วัดคินคะคุจิ
FREE WIFI ON BUS

ธ.ค. - ม.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่สอง ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ อาคารทาคายาม่า นาโกย่า
วันที่สาม อาราซิยาม่า สวนป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสึเคียว เมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ โอซาก้า
วันที่สี่ เมืองวาคายาม่า ปราสาทวาคายาม่า Porto Europa ตลาดปลาคุโรชิโอ นั่งรถไฟแมวเหมียว (Wakayama St.-Kishi St.) โอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่ห้า ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) เอ็กซ์โปซิตี้ หุบเขามิโนะ ผ่านชมวัดเรียวอันจิ น้ำตกมิโนะ อิออนมอลล์ สนามบินคันไซ
วันที่หก สนามบินดอนเมือง


6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 32,888 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 26,888 ฿
เริ่มต้น 28,900 ฿
66,900 ฿