Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ซุปตาร์ โอ้ ฮะ โอ ฮะ โอ้ ฮะ โอ (AUTUMN)


ฤดูกาลแห่งการชมใบไม้เปลี่ยนสี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ
สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์
ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
ข้อปปิ้งสุดมันส์ ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู

ก.ย. - พ.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินนาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก เมืองโตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ วัดนาริตะ เมืองซาวาระ สะพานจาจา ย่านโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า อิออน สนามบินนาริตะ
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ สนามบินดอนเมือง


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 23,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 31,990 ฿
เริ่มต้น 32,999 ฿
เริ่มต้น 59,900 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿