Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TOKYO FUJI ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ


สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์
ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
ช้อปปิ้ง ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู

พ.ย. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินนาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
วันที่สาม ลานสกีฟูจิเท็น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก เมืองโตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ วัดนาริตะ เมืองซาวาระ สะพานจาจา ย่านโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า อิออน สนามบินนาริตะ
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ สนามบินดอนเมือง


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 25,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 22,888 ฿
เริ่มต้น 26,888 ฿
เริ่มต้น 28,900 ฿