Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Egypt-Italy-Swist-France


กรุงโรม วาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ น้ำพุเทรวี่ โคลอสเซียม บันไดสเปน
ปิซ่า เวนิซ ยอดเขาทิตลิต ดีจอง ปารีส แวร์ซาย
ประตูชัย หอไอเฟล ล่องเรือแม่น้ำแซน
แวะเที่ยวอียิปต์ 1 วัน

ต.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่หนึ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ ไคโร (อียิปต์)
วันที่สอง ไคโร ปีรามิด พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไคโร
วันที่สาม ไคโร กรุงโรม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สนามกีฬาคอลอสเซียม ประตูชัยคอนสแตนติน
วันที่สี่ ฟิโนโรมาโน ปิซ่า หอเอนปิซ่า เวนิส
วันที่ห้า เวนิส เกาะเวนิส ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) โคโม่
วันที่หก ลูเซิร์น ยอดเขาทิตลิต
วันที่เจ็ด ลูเซิร์น ดีจอง (ฝรั่งเศส) ปารีส (ฝรั่งเศส)
วันที่แปด ปารีส ล่องเรือบาตามูช ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
วันที่เก้า พระราชวังแวร์ซายส์
วันที่สิบ สนามบินสุวรรณภูมิ


10 วัน 7 คืน
เดินทางโดย : Egypt Air
ราคา : เริ่มต้น 69,900 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 43,999 ฿
เริ่มต้น 37,999 ฿
เริ่มต้น 35,999 ฿
เริ่มต้น 53,999 ฿