Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TOKYO SPARKLING มุ้งมิ้งใบไม้เปลี่ยนสี


เที่ยว โตเกียว ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
ชมอุโมงค์เมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร และสวนโชวะคิแนน
สัมผัสอากาศบริสุทธิ์บน ภูเขาไฟฟูจิ
ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ
ชิมไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น

พ.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง นาริตะ
วันที่สอง นาริตะ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโรโอไดบะ
วันที่สี่ สวนโชวะคิแนน วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ อิออน กรุงเทพฯ
วันที่ห้า กรุงเทพฯ


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 23,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 26,888 ฿
เริ่มต้น 28,900 ฿
66,900 ฿