Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TOKYO STRONG ละอองรัก ณ ลานสกี


สนุกสุดเหวี่ยง ณ ลานสกี นัมสการขอพรวัดนาริตะ
ช็อปปิ้งจุใจกับวันอิสระ ฟรีเดย์
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น

พ.ย. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาริตะ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ลานสกี ฟูจิเท็น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่ห้า วัดนาริตะ อิสระช้อปปิ้งโอไดบะ อิออน สนามบินนาริตะ
วันที่หก กรุงเทพฯ


6 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 24,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 26,888 ฿
เริ่มต้น 28,900 ฿
66,900 ฿