Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TOKYO STRONG รอน้อง ณ ทุ่งดอกไม้แดง


นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ
เพลิดเพลินกับการเก็บภาพวิวทุ่งหญ้า เซ็นโกคุฮาระ
ช็อปปิ้งจุใจกับวันอิสระ
ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น

ก.ย. - พ.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอชิโนะฮัคไค ชินจูกุ
วันที่สี่ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่ห้า พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอ วัดนาริตะ อิออน สนามบินนาริตะ
วันที่หก กรุงเทพฯ


6 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 23,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 36,999 ฿
เริ่มต้น 53,900 ฿
เริ่มต้น 45,900 ฿