Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TOKYO SPARKLING ปิ๊งรัก ณ ทุ่งไม้แดง


ชมความงานภูเขาไฟฟูจิแบบใกล้ชิด
ทุ่งดอกโคชิอะ บานสะพรั่ง ณ สวนฮิตาชิ ซีไซต์
ช้อปปิ้งจุใจ ณ ชินจูกุ
ใช้รถทุกวัน
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น

ก.ย. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง นาริตะ
วันที่สอง นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี กระเช้าคาจิคาจิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ เยือนเมืองเก่าซาวาระ อิออน กรุงเทพฯ
วันที่ห้า กรุงเทพฯ


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 23,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 26,888 ฿
เริ่มต้น 28,888 ฿
เริ่มต้น 29,888 ฿
เริ่มต้น 25,888 ฿