Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ALL STAR บุหงาทั่วทุ่ง


เที่ยวฟินๆ โตเกียว ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
นมัสการขอพร อุชิคุไดบุทสึ
ชม ดอกไม้แดงโคเชีย ในทุ่งกว้าง
ภูเขาไฟฟูจิ
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น

ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก สนามบินดอนเมือง นาริตะ ชิซุย เอ้าท์เล็ต
วันที่สอง พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ โอชิโนะฮัคไค อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ช้อปปิ้งชินจูกุ ดิวตี้ฟรี
วันที่สี่ ช้อปปิ้งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 23,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 26,888 ฿
เริ่มต้น 28,888 ฿
เริ่มต้น 29,888 ฿
เริ่มต้น 25,888 ฿