Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส]


ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม
เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ
ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)
***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***
***ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva ดื่มด่ำรับบรรยากาศแบบสบายๆ***

ก.ย. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ
วันที่ 2 กรุงเทพฯ ดูไบ มอสโคว์ เนินเขาสแปร์โรว์
วันที่ 3 มอสโคว์ ซาร์กอร์ส ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET
วันที่ 4 พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง เซนต์บาซิล ละครสัตว์
วันที่ 5 สถานีรถไฟใต้ดิน วิหารเซนต์ซาเวียร์ ถนนอารบัต ล่องเรือ OUTLET สนามบินมอสโคว์
วันที่ 6 ดูไบ กรุงเทพ


6 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 32,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 59,888 ฿
เริ่มต้น 55,888 ฿
เริ่มต้น 49,999 ฿
เริ่มต้น 34,900 ฿