Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน


มิวนิค จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ ซาลบูร์ก วังมิราเบล หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์
อินส์บรูค ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน ซูริค

ก.ย. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ
วันที่สอง ดูไบ มิวนิค สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า BMW Welt พระราชวังนิมเฟนบูร์ก จัตุรัสมาเรียน
วันที่สาม ซาลบูร์ก สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท
วันที่สี่ ฮัลล์สตัทท์ อินส์บรูค หลังคาทองคำ
วันที่ห้า ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์
วันที่หก ลูเซิร์น รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน สะพานไม้ชาเปล น้ำตกไรน์
วันที่เจ็ด ดูไบ กรุงเทพฯ


7 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 40,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 79,900 ฿
เริ่มต้น 59,900 ฿
เริ่มต้น 57,900 ฿
เริ่มต้น 49,999 ฿