Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

แกรนด์ เยอรมัน 7 วัน


มิวนิค นอยชวานสไตน์ นูเรมเบิร์ก ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ เวือร์ซบวร์ค แฟรงก์เฟริต
โคโลญ ช้อปปิ้ง DESIGNER OUTLET ROERMOND ดุสเซลดอร์ฟ

ก.ย. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันหนึ่ง กรุงเทพฯ
วันสอง ดูไบ มิวนิค ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค
วันสาม จัตุรัสมาเรียน พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก นูเรมเบิร์ก
วันสี่ โรเธนเบิร์ก วูร์ซเบริ์ก แฟรงก์เฟริต
วันห้า ไฮเดลเบิร์ก ปราสาทไฮเดลเบิร์ก แฟรงก์เฟริต จตุรัสโรเมอร์
วันหก โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ DESIGNER OUTLET ROERMOND
วันเจ็ด ดูไบ กรุงเทพ


7 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 45,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 79,900 ฿
เริ่มต้น 59,900 ฿
เริ่มต้น 57,900 ฿
เริ่มต้น 49,999 ฿